บริจาคเส้นผม

โครงการจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่

ลงทะเบียน นางฟ้า

สามารถติดตามได้ว่าเส้นผมถูกนำไปทอและส่งให้โรงพยาบาลใด

ลงทะเบียน และ สมทบค่าทอ

ขอความอนุเคราะห์
รวมสมทบค่าทอตั้งแต่ 350 บาทขึ้นไป

สมทบค่าทอ และ กรอกลงทะเบียนออนไลน์

สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่ - Click

Donation
Process

ขั้นตอนการบริจาค

         เลือกประเภท

         สมทบค่าทอ

        ลงทะเบียนผู้บริจาค (เฉพาะผู้ลงทะเบียน)

      ยืนยันสลิป (ทาง In Box)

        รับที่อยู่

        รอเลขลงทะเบียนทาง E-mail (เฉพาะผู้ลงทะเบียน)

        ส่งเส้นผม

Donation
Process

ขั้นตอนการบริจาค

เลือกประเภท

สมทบค่าทอ

 ลงทะเบียนผู้บริจาค (เฉพาะผู้ลงทะเบียน)

ยืนยันสลิป (ทาง In Box)

รับที่อยู่

รอเลขลงทะเบียนทาง E-mail (เฉพาะผู้ลงทะเบียน)

ส่งเส้นผม

Scroll to Top