ส่งมอบวิกผมแท้โรงพยาบาลนครท่าฉลอม

มูลนิธิจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่ ส่งมอบวิกนางฟ้า วิกผมแท้ 100 หัว พร้อมด้วยผลิตภัณฑ์ผ้ากันเปื้อน และ กระเป๋าผ้าอเนกประสงค์สำหรับผู้ป่วย จำนวน 20 ชุด ซึ่งผลิตโดย บจก.จิตอาสา วิสาหกิจเพื่อสังคม ให้แก่ ธนาคารนางฟ้า โรงพยาบาลนครท่าฉลอม ศูนย์เคมีบำบัด นำโดย

  • ดร.อรณัฎฐ์ นครศรี ประธานกรรมการมูลนิธิจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่
  • คุณธัญยธรณ์ ทองพลอยพงศ์ ประธานฝ่ายปฎิบัติการบริษัท จิตอาสาวิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

เป็นตัวแทนส่งมอบวิก ด้วยความตั้งใจส่งต่อวิกผมแท้จากผู้บริจาคโครงการจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่ให้ถึงมือผู้ป่วยมะเร็งที่ต้องการวิกผม เพื่อมอบกำลังใจให้กับผู้ป่วยในการรักษา ผ่านทางหน่วยเคมีบำบัด โรงพยาบาลนครท่าฉลอม

โดยมี พี่ๆพยาบาลศูนย์เคมีบำบัด รพ.นครท่าฉลอม เป็นตัวแทนรับมอบวิกผม เพื่อส่งต่อความห่วงใยและกำลังใจ ผ่านวิกผมแท้ ให้กับผู้ป่วยมะเร็ง ได้มีภาพลักษณ์ที่ดี มีคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้น

ขอบคุณ โรงพยาบาลนครท่าฉลอมที่กรุณาเข้าร่วมโครงการธนาคารนางฟ้า ช่วยกระจายวิกนางฟ้าให้แก่ คุณวันใหม่ ผู้ป่วยมะเร็งยากไร้
จากก้าวแรกปี 2558-ปัจจุบัน โครงการจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่เข้าสู่ปีที่ 6 มอบวิกผมแท้ให้กับโรงพยาบาลรัฐ ทุกภาค ทั่วประเทศ จำนวน 11,724 หัว

สร้างรายได้กระจายความสุข

  • ให้กับนางฟ้าหลังกำแพงกว่า 400 ชีวิต
  • เกษตรกรในโครงการนางฟ้าทอฝัน 10 ครอบครัว
  • เรายังมีพนักงานซึ่งเป็นผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม อีกกว่า 10 ชีวิต
Scroll to Top