ส่งมอบวิกผมแท้โรงพยาบาลมะการักษ์

มูลนิธิจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่ ส่งมอบ #วิกนางฟ้า วิกผมแท้ 50 หัว พร้อมด้วยผลิตภัณฑ์ผ้ากันเปื้อน และ กระเป๋าผ้าอเนกประสงค์สำหรับผู้ป่วย จำนวน 20 ชุด ซึ่งผลิตโดย บจก.จิตอาสา วิสาหกิจเพื่อสังคม ให้แก่ ธนาคารนางฟ้า โรงพยาบาลมะการักษ์ จ.กาญจนบุรี
นำโดย

ดร.อรณัฎฐ์ นครศรี ประธานกรรมการมูลนิธิจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่ เป็นตัวแทนส่งมอบวิก ด้วยความตั้งใจส่งต่อวิกผมแท้จากผู้บริจาคโครงการจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่ให้ถึงมือผู้ป่วยมะเร็งที่ต้องการวิกผม เพื่อมอบกำลังใจให้กับผู้ป่วยในการรักษา ผ่านทางหน่วยเคมีบำบัด โรงพยาบาลมะการักษ์ จ.กาญจนบุรี

โดยมี คุณนงเยาว์ ธรรมสวัสดิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ คุณขนิษฐา ประสมศักดิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และคุณสุพรรณธิดา บุญศิริ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นตัวแทนรับมอบวิกผม เพื่อส่งต่อความห่วงใยและกำลังใจ ผ่านวิกผมแท้ ให้กับผู้ป่วยมะเร็ง ได้มีภาพลักษณ์ที่ดี มีคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้น

ขอบคุณ โรงพยาบาลมะการักษ์ จ.กาญจนบุรีที่กรุณาเข้าร่วมโครงการธนาคารนางฟ้า ช่วยกระจายวิกนางฟ้าให้แก่”คุณวันใหม่” ผู้ป่วยมะเร็งยากไร้จากก้าวแรกปี 2558-ปัจจุบัน โครงการจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่เข้าสู่ปีที่ 6 มอบวิกผมแท้ให้กับโรงพยาบาลรัฐ ทุกภาค ทั่วประเทศ จำนวน 11,724หัว

สร้างรายได้กระจายความสุข

  • ให้กับนางฟ้าหลังกำแพงกว่า 400 ชีวิต
  • เกษตรกรในโครงการนางฟ้าทอฝัน 10 ครอบครัว
  • เรายังมีพนักงานซึ่งเป็นผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมอีกกว่า 10 ชีวิต
Scroll to Top