ส่งมอบวิกผมแท้ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

มูลนิธิจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่ ส่งมอบวิกนางฟ้า(วิกผมแท้) ผลิตโดย บริษัท จิตอาสาวิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด จำนวน 100 หัว ให้แก่ ธนาคารนางฟ้า โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ นำโดย

ดร.อรณัฎฐ์ นครศรี ประธานกรรมการมูลนิธิจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่ เป็นตัวแทนส่งมอบวิก ด้วยความตั้งใจส่งต่อวิกผมแท้จากผู้บริจาคโครงการจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่ให้ถึงมือผู้ป่วยมะเร็งที่ต้องการวิกผม เพื่อมอบกำลังใจให้กับผู้ป่วยในการรักษา ผ่านทางโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

โดยมีคณะพยาบาลโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เป็นตัวแทนรับมอบวิกผม เพื่อส่งต่อความห่วงใยและกำลังใจ ผ่านวิกผมแท้ ให้กับผู้ป่วยมะเร็ง ได้มีภาพลักษณ์ที่ดี มีคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้น

ขอบคุณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ที่กรุณาเข้าร่วมโครงการธนาคารนางฟ้า ช่วยกระจายวิกนางฟ้าให้แก่ คุณวันใหม่ ผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ จากก้าวแรกปี 2558-ปัจจุบัน โครงการจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่เข้าสู่ปีที่ 6 มอบวิกผมแท้ให้กับโรงพยาบาลรัฐ ทุกภาค ทั่วประเทศ จำนวน 9,056 หัว

สร้างรายได้กระจายความสุข

  • ให้กับนางฟ้าหลังกำแพงกว่า 400 ชีวิต
  • เกษตรกรในโครงการนางฟ้าทอฝัน 10 ครอบครัว
  • เรายังมีพนักงานซึ่งเป็นผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม อีกกว่า 10 ชีวิต
Scroll to Top