ธนาคารนางฟ้า

ส่งมอบวิกผมแท้ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

มูลนิธิจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่ ส่งมอบวิกนางฟ้า(วิกผมแท้) ผลิตโดย บริษัท จิตอาสาวิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด จำนวน 100 หัว ให้แก่ ธนาคารนางฟ้า โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ นำโดย ดร.อรณัฎฐ์ นครศรี ประธานกรรมการมูลนิธิจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่ เป็นตัวแทนส่งมอบวิก ด้วยความตั้งใจส่งต่อวิกผมแท้จากผู้บริจาคโครงการจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่ให้ถึงมือผู้ป่วยมะเร็งที่ต้องการวิกผม เพื่อมอบกำลังใจให้กับผู้ป่วยในการรักษา ผ่านทางโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โดยมีคณะพยาบาลโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เป็นตัวแทนรับมอบวิกผม เพื่อส่งต่อความห่วงใยและกำลังใจ ผ่านวิกผมแท้ ให้กับผู้ป่วยมะเร็ง ได้มีภาพลักษณ์ที่ดี มีคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้น ขอบคุณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ที่กรุณาเข้าร่วมโครงการธนาคารนางฟ้า ช่วยกระจายวิกนางฟ้าให้แก่ คุณวันใหม่ ผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ จากก้าวแรกปี 2558-ปัจจุบัน โครงการจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่เข้าสู่ปีที่ 6 มอบวิกผมแท้ให้กับโรงพยาบาลรัฐ ทุกภาค ทั่วประเทศ จำนวน 9,056 หัว สร้างรายได้กระจายความสุข ให้กับนางฟ้าหลังกำแพงกว่า 400 ชีวิต เกษตรกรในโครงการนางฟ้าทอฝัน 10 ครอบครัว เรายังมีพนักงานซึ่งเป็นผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม อีกกว่า 10 ชีวิต

ส่งมอบวิกผมแท้โรงพยาบาลมะการักษ์

มูลนิธิจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่ ส่งมอบ #วิกนางฟ้า วิกผมแท้ 50 หัว พร้อมด้วยผลิตภัณฑ์ผ้ากันเปื้อน และ กระเป๋าผ้าอเนกประสงค์สำหรับผู้ป่วย จำนวน 20 ชุด ซึ่งผลิตโดย บจก.จิตอาสา วิสาหกิจเพื่อสังคม ให้แก่ ธนาคารนางฟ้า โรงพยาบาลมะการักษ์ จ.กาญจนบุรีนำโดย ดร.อรณัฎฐ์ นครศรี ประธานกรรมการมูลนิธิจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่ เป็นตัวแทนส่งมอบวิก ด้วยความตั้งใจส่งต่อวิกผมแท้จากผู้บริจาคโครงการจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่ให้ถึงมือผู้ป่วยมะเร็งที่ต้องการวิกผม เพื่อมอบกำลังใจให้กับผู้ป่วยในการรักษา ผ่านทางหน่วยเคมีบำบัด โรงพยาบาลมะการักษ์ จ.กาญจนบุรี โดยมี คุณนงเยาว์ ธรรมสวัสดิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ คุณขนิษฐา ประสมศักดิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และคุณสุพรรณธิดา บุญศิริ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นตัวแทนรับมอบวิกผม เพื่อส่งต่อความห่วงใยและกำลังใจ ผ่านวิกผมแท้ ให้กับผู้ป่วยมะเร็ง ได้มีภาพลักษณ์ที่ดี มีคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้น ขอบคุณ โรงพยาบาลมะการักษ์ จ.กาญจนบุรีที่กรุณาเข้าร่วมโครงการธนาคารนางฟ้า ช่วยกระจายวิกนางฟ้าให้แก่”คุณวันใหม่” ผู้ป่วยมะเร็งยากไร้จากก้าวแรกปี 2558-ปัจจุบัน โครงการจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่เข้าสู่ปีที่ 6 มอบวิกผมแท้ให้กับโรงพยาบาลรัฐ ทุกภาค ทั่วประเทศ …

ส่งมอบวิกผมแท้โรงพยาบาลมะการักษ์ Read More »

ส่งมอบวิกผมแท้โรงพยาบาลนครท่าฉลอม

มูลนิธิจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่ ส่งมอบวิกนางฟ้า วิกผมแท้ 100 หัว พร้อมด้วยผลิตภัณฑ์ผ้ากันเปื้อน และ กระเป๋าผ้าอเนกประสงค์สำหรับผู้ป่วย จำนวน 20 ชุด ซึ่งผลิตโดย บจก.จิตอาสา วิสาหกิจเพื่อสังคม ให้แก่ ธนาคารนางฟ้า โรงพยาบาลนครท่าฉลอม ศูนย์เคมีบำบัด นำโดย ดร.อรณัฎฐ์ นครศรี ประธานกรรมการมูลนิธิจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่ คุณธัญยธรณ์ ทองพลอยพงศ์ ประธานฝ่ายปฎิบัติการบริษัท จิตอาสาวิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด เป็นตัวแทนส่งมอบวิก ด้วยความตั้งใจส่งต่อวิกผมแท้จากผู้บริจาคโครงการจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่ให้ถึงมือผู้ป่วยมะเร็งที่ต้องการวิกผม เพื่อมอบกำลังใจให้กับผู้ป่วยในการรักษา ผ่านทางหน่วยเคมีบำบัด โรงพยาบาลนครท่าฉลอม โดยมี พี่ๆพยาบาลศูนย์เคมีบำบัด รพ.นครท่าฉลอม เป็นตัวแทนรับมอบวิกผม เพื่อส่งต่อความห่วงใยและกำลังใจ ผ่านวิกผมแท้ ให้กับผู้ป่วยมะเร็ง ได้มีภาพลักษณ์ที่ดี มีคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้น ขอบคุณ โรงพยาบาลนครท่าฉลอมที่กรุณาเข้าร่วมโครงการธนาคารนางฟ้า ช่วยกระจายวิกนางฟ้าให้แก่ คุณวันใหม่ ผู้ป่วยมะเร็งยากไร้จากก้าวแรกปี 2558-ปัจจุบัน โครงการจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่เข้าสู่ปีที่ 6 มอบวิกผมแท้ให้กับโรงพยาบาลรัฐ ทุกภาค ทั่วประเทศ จำนวน 11,724 หัว …

ส่งมอบวิกผมแท้โรงพยาบาลนครท่าฉลอม Read More »

ธนาคารนางฟ้า มอบวิกผมแท้ โรงพยาบาลกำแพงเพชร

มูลนิธิจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่ ส่งมอบวิกนางฟ้า(วิกผมแท้) จำนวน 62 หัว ซึ่งผลิตโดย บริษัท จิตอาสาวิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ให้แก่ โรงพยาบาลกำแพงเพชร มูลนิธิฯยังเต็มที่กับทุกการให้ แม้ไม่ได้เดินทางไปมอบวิกได้ด้วยตนเอง แต่เรายังคงเดินหน้าโครงการส่งมอบเส้นผมผ่านบริการขนส่ง เพื่อให้ วิกนางฟ้ากระจายไปถึงคุณวันใหม่ที่รอรับวิกอยู่ขณะนี้ เป็นการส่งต่อความห่วงใยและกำลังใจ ผ่านวิกผมแท้ ให้กับผู้ป่วยมะเร็ง ได้มีภาพลักษณ์ที่ดี มีคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้น ขอบคุณ ธนาคารนางฟ้า โรงพยาบาลกำแพงเพชร ที่กรุณาเข้าร่วมโครงการธนาคารนางฟ้า ช่วยกระจายวิกนางฟ้าให้แก่ คุณวันใหม่ ผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ จากก้าวแรกปี 2558 – ปัจจุบันโครงการจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่เข้าสู่ปีที่ 6 มอบวิกผมแท้ให้กับโรงพยาบาลรัฐ ทุกภาค ทั่วประเทศ จำนวน 10,1547 หัว สร้างรายได้กระจายความสุข ให้กับนางฟ้าหลังกำแพงกว่า 400 ชีวิต เกษตรกรในโครงการนางฟ้าทอฝัน 10 ครอบครัว เรายังมีพนักงานซึ่งเป็นผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมอีกกว่า 10 ชีวิต

ธนาคารนางฟ้า มอบวิกผมแท้ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

ดร.อรณัฏฐ์ นครศรี ประธานกรรมการ มูลนิธิจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่ พร้อมด้วย ดร.นภัสรพี เทพคุ้มกัน ผู้อำนวยการ บริษัท จิตอาสา วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัดเดินทางไปเปิดธนาคารนางฟ้า สาขา สงขลานครินทร์ (มอ.) โดยมี คุณพิรมขวัญ เหมทานนท์ รองหัวหน้าศูนย์ให้ยาเคมีบำบัด รพ.สงขลานครินทร์เป็นตัวแทนในการรับมอบวิกผมแท้จำนวน 100 หัว โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ (มอ.) เป็นโรงพยาบาลตติยภูมิ ขนาดใหญ่ดูแลพื้นที่ภาคใต้ รับ และเป็นศูนย์รวมการดูแลผู้ป่วยมะเร็งครบวงจร ในส่วนของศูนย์ให้ยาเคมีบำบัด รพ.มอ.เป็นแบบผู้ป่วยนอก มี 20 เตียง แต่ละวันจะมีผู้ป่วยนอกมากกว่า 100 รายเข้ารับมาการรักษาและต้องเลื่อนการให้ยาเนื่องจากเกินกำลังที่ทางโรงพยาบาลจะรับได้ ปัจจุบันทางโรงพยาบาลมีผู้มาบริจาควิกผม แต่ส่วนใหญ่เป็นวิกผมสังเคราะห์ ส่วน วิกผมแท้ นั้นยังมีผู้บริจาคน้อย แต่มีความจำเป็นสำหรับผู้ป่วยที่จะกลับไปประกอบอาชีพค่ะ คุณวันใหม่ที่นี่ขอฝากคำขอบคุณมาให้คุณนางฟ้าที่บริจาคเส้นผมและค่าทอวิกนะคะ

Scroll to Top