โครงการทำปลอกมือเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย

พี่วาสนา ชื่นใจหวัง พยาบาลโรงพยาบาลวชิระ เป็นกัลยานมิตรที่น่ารักของมูลนิธิจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่ เสมอมา

เราต่างช่วยเหลือ แบ่งปันความดีร่วมกันมาโดยตลอด

เราดีใจ และภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือ โครงการทำปลอกมือเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย หออภิบาลอายุรกรรมหัวใจ โรงพยาบาลวชิระ
สำหรับปลอกมือมีความสำคัญ และเป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยลดอันตรายจากการดึงท่อและสายต่างๆ ของผู้ป่วยในระยะวิกฤติ

ขอขอบคุณ พี่วาสนา และพยาบาล ICU หัวใจ โรงพยาบาลวชิระที่ให้มูลนิธิจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่ได้มีส่วนช่วย และ ทำความดีร่วมกัน

Scroll to Top