About us

เกี่ยวกับเรา

จากครอบครัว บ้านทรัพย์สนอง ที่ทำงานจิตอาสามากว่า 20 ปี ต้นปี 2558 อยากหาโอกาสให้เพื่อนๆ ได้ทำบุญร่วมกัน จึงรวบรวมกลุ่มเพื่อนศิษย์เก่าพยาบาลรังสิต ผู้นำรังสิต และจิตอาสา โดยมีคุณแจ็ค ฟีนิกซ์ ช่างผมคู่ใจช่วยตัดผมให้ แต่ทุกโครงการปิดรับผมหมด จึงช่วยกันหาทำวิกจนสำเร็จ เป็นความสุข ความอิ่มใจทั้งผู้ให้และผู้รับ จากจุดเริ่มเล็กๆ..สู่พันธสัญญาต่อสังคม

จะเป็นสะพานบุญนำวิกผมและกำลังใจจากนางฟ้าไปส่งให้ถึงมือคุณวันใหม่

โครงสร้างการทำงานของเรา

ผู้สนับสนุนโครงการวิกนางฟ้า

จากแรงสนับสนุนของทุกท่าน ภารกิจ “วิกนางฟ้า”
จึงพร้อมขับเคลื่อน เดินหน้าเต็มกำลัง

"ทีมจิตอาสา" กับ 5 ภารกิจหลัก

ฝึกอาชีพ, จ้างงาน, ประสานงานผู้สนับสนุน,
ประสานงานผู้ผลิต, ประสานงานจิตอาสา

โครงการช่วยเหลือผู้เปราะบางทางสังคม

- โครงการนางฟ้าหลังกำแพง
- โครงการโรงทอฝันกลางทุ่งนา
- โครงการจ้างงานผู้พิการ

เครือข่ายธนาคารนางฟ้า

เครือข่ายโรงพยาบาลทั่วประเทศที่ต้องการ
รับบริจาควิกผมและได้ลงทะเบียนไว้กับ
มูลนิธิ จากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่

"คุณวันใหม่" ผู้ป่วยมะเร็งยากไร้

ได้รับ "วิกนางฟ้า" วิกผมแท้ที่ส่งมอบกำลังใจ
ช่วยให้ผู้ป่วยใช้ชีวิตต่อไปได้ อย่างมั่นใจและเข้มแข็งมากขึ้น

ผู้สนับสนุนโครงการวิกนางฟ้า

จากแรงสนับสนุนของทุกท่าน ภารกิจ “วิกนางฟ้า”
จึงพร้อมขับเคลื่อน เดินหน้าเต็มกำลัง

"ทีมจิตอาสา" กับ 5 ภารกิจหลัก

ฝึกอาชีพ, จ้างงาน, ประสานงานผู้สนับสนุน,
ประสานงานผู้ผลิต, ประสานงานจิตอาสา

โครงการช่วยเหลือผู้เปราะบางทางสังคม

- โครงการนางฟ้าหลังกำแพง
- โครงการโรงทอฝันกลางทุ่งนา
- โครงการจ้างงานผู้พิการ

เครือข่ายธนาคารนางฟ้า

เครือข่ายโรงพยาบาลทั่วประเทศที่ต้องการ
รับบริจาควิกผมและได้ลงทะเบียนไว้กับ
มูลนิธิ จากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่

"คุณวันใหม่" ผู้ป่วยมะเร็งยากไร้

ได้รับ "วิกนางฟ้า" วิกผมแท้ที่ส่งมอบกำลังใจ
ช่วยให้ผู้ป่วยใช้ชีวิตต่อไปได้ อย่างมั่นใจและเข้มแข็งมากขึ้น

Scroll to Top