นางฟ้าแบ่งปัน น้องบนดอย จ.เชียงใหม่

🧚มูลนิธิจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่ มีโอกาสได้เดินทางเป็นตัวแทนคุณนางฟ้าใจดีทุกท่านเพื่องแบ่งปันความสุขให้กับน้อง ๆ บนดอย จ.เชียงใหม่

ครั้งนี้เป็นอีกกิจกรรมที่เต็มไปด้วยความสุข เวลาเราได้เห็นรอยยิ้มของเด็กๆ ผู้ปกครอง และครูที่เสียสละช่วยกันดูแลอนาคตของเยาวชน

ดร.อรณัฏฐ์ อชีรญาวัฒน์ ประธานกรรมการมูลนิธิจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่ และ คุณจิรติการณ์ จิระกูลวัฒน์ รองประธานกรรมการมูลนิธิจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่ ได้เดินทางไป จ.เชียงใหม่ ได้ทำกิจกรรม ”นางฟ้าแบ่งปัน” มอบข้าวสารอาหารแห้ง และขนมเล็ก ๆ น้อย ๆ รวมถึงของใช้จำเป็นไปมอบให้กับศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนบ้านปางฮ่าง สาขาบ้านผาแตก จ.เชียงใหม่

👧เด็กๆกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเด็กนักเรียนชาติพันธุ์ ที่ผู้ปกครองเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา ส่งบุตรหลานมาเรียนเพื่อจะได้มีความรู้พัฒนาท้องถิ่น และ สร้างความเป็นอยู่ที่ดีในอนาคต

การเดินทางไปในครั้งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับเด็ก ผู้ปกครองและคุณครูที่ดูแลเด็กๆในพื้นที่บ้านผาแตก โดยได้รับการสนับสนุนจากคุณนางฟ้าร่วมสมทบทุน และได้รับการสนับสนุนหม้อหุงข้าว – หม้อแกงขนาดใหญ่ซึ่งได้รับบริจาคมาจากวัดน้อยใน ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ นำไปมอบให้กับโรงเรียนเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร

การเดินทางมาเยี่ยมและให้กำลังใจพื้นที่แห่งนี้ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก นาย จำรัส อุสา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง , นางสาว สุพิณ เสื้อแดง ผู้ดูแลเด็กศูนย์เด็กเล็กบ้านผาแตก และผู้ปกครองของเด็ก ๆ มาช่วยกันทำให้กิิจกรรมนี้ได้เติมเต็มความสุข และรอยยิ้มให้กับทุกคน และต้องขอขอบคุณคุณนางฟ้าใจดีทุกท่านที่มอบโอกาสให้มูลนิธิจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่ได้เป็นสะพานบุญ ในครั้งนี้

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top