"จากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่"

โครงการรับบริจาคเส้นผม เพื่อทอวิกให้คนไข้มะเร็ง

ขอรับวิกผม

"จากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่"

โครงการรับบริจาคเส้นผม เพื่อทอวิกให้คนไข้มะเร็ง

ขอรับวิกผม

Donation
Process

ขั้นตอนการบริจาค

         เลือกประเภท

         สมทบค่าทอ

        ลงทะเบียนผู้บริจาค (เฉพาะผู้ลงทะเบียน)

      ยืนยันสลิป (ทาง In Box)

        รับที่อยู่

        รอเลขลงทะเบียนทาง E-mail (เฉพาะผู้ลงทะเบียน)

        ส่งเส้นผม

Donation
Process

ขั้นตอนการบริจาค

เลือกประเภท

สมทบค่าทอ

 ลงทะเบียนผู้บริจาค (เฉพาะผู้ลงทะเบียน)

ยืนยันสลิป (ทาง In Box)

รับที่อยู่

รอเลขลงทะเบียนทาง E-mail (เฉพาะผู้ลงทะเบียน)

ส่งเส้นผม

Scroll to Top